KATEGORIE

KATEGORIE

Polityka prywatności

1. Informacje, jakie Akuma-Inn pozyskuje od Ciebie

Aby zrealizować zamówienie w sklepie Akuma-Inn, musisz podać nam pewne informacje, których potrzebujemy, aby przygotować i wysłać dla Ciebie paczkę. Przez te informacje rozumiemy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki, informacje dotyczące płatności, szczegóły zamówionego produktu, jeśli wybierasz produkt z wariantami.

2. Dlaczego Akuma-Inn potrzebuje tych informacji i jak je wykorzystuje

Opieramy się na podstawach prawnych w celu gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania informacji, w tym:

- w razie potrzeby do świadczenia naszych usług, na przykład gdy wykorzystujemy Twoje dane do realizacji zamówienia, rozstrzygania sporów lub świadczenia obsługi klienta;

- gdy wyraziłeś zgodę, którą możesz odwołać w dowolnym momencie, na przykład zapisując się na naszą listę mailingową;

- jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego lub nakazu sądowego lub w związku z roszczeniem prawnym, np. ujawnienia informacji o zakupach, jeśli wymagają tego przepisy podatkowe.

3. Przetwarzanie danych przez sklep Akuma-Inn

Informacje o Tobie są nam potrzebne do realizacji zamówienia. Udostępniamy Twoje dane osobowe z bardzo niewielu powodów i w bardzo ograniczonych okolicznościach:

- Usługodawcy. Angażujemy pewne zaufane osoby trzecie do wykonywania funkcji i świadczenia usług na rzecz sklepu Akuma-Inn, takie jak firmy kurierskie. Musimy udostępniać Twoje dane osobowe tym osobom trzecim, ale tylko w celu wykonania tych niezbędnych usług.

- Zgodność z prawem. Możemy zbierać, wykorzystywać, przechowywać i udostępniać Twoje dane, jeśli w dobrej wierze uznamy, że jest to uzasadnione, aby: odpowiedzieć na proces prawny lub na żądania władz; lub egzekwować nasze umowy, warunki i zasady; lub zapobiegać, badać i reagować na oszustwa i inne nielegalne działania, kwestie bezpieczeństwa lub problemy techniczne; lub chronić prawa, własność i bezpieczeństwo naszych klientów lub innych osób.

4. Akuma-Inn przechowuje Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usług naszego sklepu i zgodnie z naszą Polityką prywatności. Jednak możemy być również zobowiązani do zachowania tych informacji w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów. Generalnie przechowujemy Twoje dane przez okres czterech lat.

5. Przenoszenie danych personalnych poza obszar Unii Europejskiej

Akuma-Inn może przechowywać i przetwarzać Twoje dane za pośrednictwem zewnętrznych usług hostingowych w USA i innych jurysdykcjach. W rezultacie możemy przekazać Twoje dane osobowe do jurysdykcji, w której obowiązują inne przepisy dotyczące ochrony danych i nadzoru rządowego niż Twoja jurysdykcja. Jeśli uznaje się, że przekazujemy informacje o Tobie poza UE, opieramy się na Tarczy Prywatności jako podstawie prawnej transferu, ponieważ Google Cloud posiada certyfikat Tarczy Prywatności.

6. Twoje prawa

Jeśli mieszkasz na niektórych terytoriach, w tym w UE, masz szereg praw w odniesieniu do swoich danych osobowych. Chociaż niektóre z tych praw mają zastosowanie ogólne, niektóre prawa mają zastosowanie tylko w niektórych ograniczonych przypadkach. Opiszmy te prawa poniżej:

- Dostęp. Możesz mieć prawo dostępu i otrzymania kopii swoich danych osobowych, które posiadamy, kontaktując się z nami za pomocą poniższych danych kontaktowych.

- Zmiana, zastrzeżenie, usunięcie. Możesz również mieć prawo do zmiany, ograniczenia naszego wykorzystania lub usunięcia swoich danych osobowych. W przypadku braku wyjątkowych okoliczności, takich jak sytuacja, w której jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych ze względów prawnych, zasadniczo usuniemy Twoje dane osobowe na żądanie.

- Sprzeciw. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas niektórych Twoich informacji w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy i otrzymywanie wiadomości marketingowych od Akuma-Inn po wyrażeniu wyraźnej zgody na ich otrzymywanie. W takich przypadkach usuniemy Twoje dane osobowe, chyba że będziemy mieć ważne i uzasadnione podstawy do dalszego korzystania z tych informacji lub jeśli jest to konieczne ze względów prawnych.

- Skarga. Jeśli mieszkasz w UE i chcesz zgłosić obawy dotyczące wykorzystania przez nas Twoich informacji i bez uszczerbku dla innych przysługujących Ci praw, masz prawo to zrobić z lokalnym organem ochrony danych.

7. Jak się skontaktować

Na potrzeby unijnego prawa ochrony danych, ja, Weronika Bronowska, właściciel firmy Akuma-Inn, jestem administratorem Twoich danych osobowych. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, możesz skontaktować się ze mną pod adresem info@akuma-inn.com i na pewno odpowiem na wszystkie Twoje wiadomości tak szybko, jak to możliwe.